Какви са наказанията на Google – ръчни и алгоритмични (Panda, Penguin, др.) и как да ги избегнем?

Наказанията на Google се прилагат от търсачката на сайтове, чието съдържание е в противоречие или конфликт с добрите практики и насоки на Google за създаване и класиране на съдържание.

Наказанията могат да бъдат алгоритмични – в резултат на шаблонно прилагане на правила или ръчни – след преглед от човек със съответните компетенции от екипа на Google. И в двата, при корекция на съдържанието или причината, довела до наказанието, може да се очаква неговата отмяна.

Много ентусиасти се втурват да създават съдържание, което желаят да бъде класирано високо в SERP-а, без да познават добре насоките на Google за създаване и класиране на съдържание и по една или друга причина ги погазват и биват наказани.

Затова е наистина важно – да се познават и спазват насоките на Google, за да се избегнат каквито и да е наказания и сайтът да се радва на чист хоризонт в търсачката, без грешки и препятствия по пътя си нагоре.

Какви са основните видове наказания на Google?

Най-общо наказанията, които Google прилага, могат да бъдат класифицирани – като алгоритмични и ръчни.

Алгоритмичните наказания, често наричани „algo“, се прилагат без пряка човешка намеса. Те са в резултат на прилагането на алгоритми – сложни математически формули с различни функции, фактори и тегла.

Ръчните наказания (manual penalty) се прилагат след преглед на сайта от експерт на Google, който е констатирал несъответствия и противоречие в съдържанието или практиките на сайта, спрямо политиките на Google.

Нека прегледаме всяка от двете основни групи наказания, за да се ориентираме как да бъдат избягвани.

Алгоритмични наказания на Google

Както вече посочихме по-горе, алгоритмичните наказания се прилагат без пряка човешка намеса или ревизия на сайта. Те сработват след прилагането даден алгоритъм или група от алгоритми.

Алгоритмите в случая са сложни математически формули с множество функции и параметри. Когато бъде наложено такова наказание – може да сте пресолили манджата – по даден параметър да имате „ръст“ и везните да се наклонят към наказание.

Възможно е и да няма съществена промяна на сайта, а да е приложен нов алгоритъм, в „чиято клопка да влизате“, в резултат на което да Ви бъде наложено алгоритмично наказание.

Неприятното при алгоритмичните наказания е, че няма ясна индикация – защо е наложено наказанието. Трябва само да анализирате възникналата ситуация и да търсите причините, за да прецените каква корекция да приложените, за да бъде отменено наказанието.

Какво да правим, ако бъде наложено алгоритмично наказание при core update?

Google прилага по-големи промени в алгоритмите за оценка и класиране на сайтовете няколко пъти в годината, наречени core updates. Ето какво е добре да правите или да не правите, ако бъдете ударени и понижени от голяма актуализация в алгоритмите на търсачката:

Не се паникьосвайте!

На първо място не се паникьосвайте и не започвайте масирана кампания с необмислени действия, за да направите корекции, в резултат на които наказанието да отпадне. Всяко действие, което предприемете, ако не бъде добре обмислено и обосновано – може да доведе до още по-големи щети.

Изчакате ъпдейтът да се ролне изцяло

Ако пониженото класиране е в резултат на ъпдейт, изчакайте актуализацията да се приложи в нейната цялост. За т.нар. core updates, от Google се обявява началото и края – обичайно се ролват за около 10-14 дни.

По време на core update често има големи флуктуации и колебания. Сайтът може рязко да падне – да получава по-малко импресии и кликове или внезапно да от скочи високо в SERP-а. Но не бързайте да се радвате или страдате, както и с оценките и изводите за влиянието на новия ъпдейт на Google.

Тези колебания в позициите в Google са в резултат на тестването на различни модели. Крайната оценка за въздействието на новия ъпдейт може да се направи, когато той се ролне напълно и се оформи „новия SERP“.

Послушайте авторитетите – опитните SEO анализатори

След като ъпдейтът се е ролнал изцяло и сте оценили „щетите“, отново не бързайте с действия и мерки за светкавично вдигане на наказанието. Всяко действие, което предприемете, ако не бъде добре обмислено и обосновано – може да доведе до още по-големи щети.

Използвайте знанието и опита на утвърдени SEO експерти. Обичайно, след core update, авторитетите в областта правят професионален анализ, базиран над поглед върху множество и различни сайтове.

Такъв анализ – от авторитетен професионалист с поглед над множество и различни сайтове, е много по обективен и обхватен. А Вие следва да оцените как Вашия сайт се вписва в картинката, за да прецените какво е необходимо да бъде променено конкретно на Вашия сайт.

А ако алгоритмичното наказание не е след голям ъпдейт, а тип Penguin или Panda?

Penguin и Panda са алгоритми, които следят за качеството на съдържанието в нета. Някога са прилагани периодично, като големи core ъпдейти. Имало е Penguin 1.0, след година Penguin 2.0 и т.н.

Сега прилагането на двата алгоритъма е постоянно – live, така, че можете да получите наказание тип Panda или Penguin – по всяко време. Нека прегледаме по какво се различават и за какво наказват двата алгоритъма?

Наказания от Google за съдържание – Panda

Panda е алгоритъм на Google или комплекс от алгоритми, които оценяват съдържанието на сайтовете. Преди години, когато стартира (2012 г.) е прилаган периодично – сайтовете са били оценявани през по-дълъг период – веднъж годишно, но сега от Google влагат повече ресурси и оценката се прави live – по-често и постоянно.

За какви проблеми със съдържанието можете да получите алгоритмично наказание Panda?

Причините, поради които можете да получите Panda наказание са най-общо следните:

 • Thin content – много страници, които нямат стойност за потребителя.
 • Duplicate content – или дублирано съдържание – ако съдържанието на сайта не е оригинално, а копирано от друг сайт.
 • Low quality content – нискокачествено съдържание – страниците предлагат оскъдна и недостатъчна информация на потребителя, без да навлизат в дълбочина по темата. Казано с други думи – темата се засяга „отгоре-отгоре“. Тук попада и съдържанието генерирано с изкуствен интелект (AI generated content).
 • Low quality user generated content – ако допускате на сайта да се публикува съдържание от посетителите, което няма никаква стойност.
 • High ad-to-content ratio – когато на сайта преобладава комерсиалното съдържание пред информационното. Вероятно сте отваряли сайтове, на които 90% от екрана е зает от крещящи реклами – и трудно можете да намерите съдържанието, което търсите. Е, за това иде реч.
Как да действате, ако Ви е наложено алгоритмично наказание Panda?

Направете одит на съдържанието на сайта по точките посочени по-горе и коригирайте / подобрете съдържанието. Тъй като оценката на съдържанието се прави live от Google, а не на дълги периоди, ако сте се справили успешно, можете да очаквате Panda наказанието да бъде отменено в рамките на 1 до 3 месеца.

Наказания от Google за връзки – Penguin

Пингвинът също е алгоритъм, прилаган периодично в самото начало, но вече действа постоянно – live. Фокусът при него е върху препратките, които сочат към сайта Ви. Тук също има редица тънкости, които следва да се съблюдават.

 • Качество на връзките – дали са от авторитетни, качествени сайтове или от долнопробни и оспамени. Най-добрите връзки са от силни сайтове с висок авторитет по темата, от seed сайта, а не от неговите сателити.
 • Натуралност на връзките – връзките следва да са придобити естествени, като натурална препоръка, а не купени. Тази оценка се прави най-вече през анкорите, зад които са връзките. Ако те са еднообразни, повтарящи се и твърде полирани, натрапчиви, то малка е вероятността да са естествено придобити, защото в реалния живот има разнообразие. Малко е вероятно 100 човека да Ви споменат, като използват едни и същи фрази (анкори).

Какво да прегледате при алгоритмично наказание?

Освен всички насоки, дадени до момента – прегледайте и следните отправни точки:

 • Дали сайтът е mobile friendly.
 • Само една версия на сайта ли е индексирана?
 • Достатъчно бърз ли са сайтът Ви?
 • Покривате ли Core Web Vitals?
 • Коректно ли е зададена Schema-та на статиите / страниците?
 • Имате ли Zombie pages – зомби страници с малко или никакъв трафик?
 • Имате ли проблеми с индексирането?
 • Качествено ли е съдържанието на сайта Ви?
 • Оптимизирано ли е съдържанието на сайта Ви?
 • Има ли на сайта нискокачествено съдържание или т.нар. thin content?
 • Покрили ли сте съдържанието по темите изцяло?
 • Имате ли беклинкове от оспамени сайтове?
 • Натурални и разнообразни ли са анкорите Ви?
 • Имате ли неработещи линкове?
 • Висок ли bounce rate-а на сайта Ви?
 • Хакнат ли е сайта Ви?
 • Прилагат ли се некоректни / черни практики към сайта Ви?
 • Прилагате ли правилно E-A-T?
 • Какви entity-та / същности покривате?

Ръчни наказания на Google

Ръчните наказания се налагат, когато сайтът очевидно нарушава политиките и насоките на Гугъл. Ръчните наказания, популярни, като manual penalties, се прилагат след одит на съдържанието на сайта от експерт оценител от Google. Когато това се случва, обичайно в рефералите в Google Analytics се вижда посещение от сайта „raterhub“.

Хубавото при ръчните наказания е, че когато се прилагат – получавате известие, че сайтът е наказан, с ясна рецензия кои правила са нарушени. Виждате и какво е необходимо да направите, за да коригирате грешките, за да поискате ревизия и отмяна на наказанието.

Причините, поради които може да бъде наложено ръчно наказание са 14, но ще коментираме следните 5.

 • неестествени връзки – въпреки, че в рецензията обичайно не се споменава нищо за анкорите – най-често проблемът е в тях – когато са еднообразни и повтарящи се.
 • слабо и нискокачествено съдържание – без стойност за потребителя, в т.ч. AI генерирано съдържание, крадено съдържание, афилиейт страници със снимки, които са doorway към други страници и др.
 • спам от коментари или форум, с линкове към казино. В тези случаи успокояващото е, че обичайно се наказват само „изцапаните страници“ и почистването е лесно. За да се справите – изтрийте замърсяващото съдържание и поемете контрол над това – кой може да създава съдържание на сайта Ви.
 • използването на евтин хостинг с „лоши“ сайтове в съседство. Тук решението е просто – смените хостинга, като използвате добър и авторитетен хостинг с добра услуга.
 • грешки в schema-та – т.нар. структурирани данни.

След като видите причините за наложеното ръчно наказание в конзолата, коригирайте необходимото и заявете ново преглеждане. Ако не го направите, дори да сте приложили необходимите корекции – ръчното наказание няма да бъде вдигнато „от самосебе си“.

Споделете какви наказания са Ви налагани, за какво и каква стратегия сте приложили за тяхната отмяна?